רישום תעודת אחריות

מספר תעודת אחריות
תאריך קנייה
שם הדגם
שם החברה הרוכשת
שם הקונה / הקניין
מקום הקנייה (שם החנות/עסק)
כתובת בבית
כתובת בעבודה
טלפון בבית
טלפון בעבודה
טלפון נייד
דוא"ל
מס"ד
חשבונית מס'
מספר חבר מועדון
שלח